Home

Auf einen Blick:
Unsere Zuchtstuten

 

"Gabbana"
v. High Motion - Alter Fritz

 

"Greta Garbo"
v. Alter Fritz - Kostolany

 

"Giulietta"
v. Saint Cyr - Red Patrick xx

 

"Kavalou"
v. Shavalou - Exclusiv

 

"Katniss Everdeen"
v. Saint Cyr - Freudenfest

 

"Klassic Motion"
v. High Motion - Freudenfest

 

"Schwalbendiva"
v. Totilas - Summertime

 

"Schwalbenfeder"
v. Summertime - Exclusiv

 

"Schwalbenflocke"
v. Sir Donnerhall I - Totilas

 

"Schwalbenland"
v. Touch my Heart - Imperio

 

"Schwalbenlicht"
v. Imperio - Exclusiv

 

"Schwalbe's Beauty"
v. High Motion - Imperio

 

"Tacyra"
v. Saint Cyr x Exclusiv

 

"Taluna"
v. Alter Fritz - Saint Cyr

 

"Teacup"
v. Exclusiv - Summertime

 

"Valentine"
v. High Motion - Showmaster

 

.

 


 


 


 
 
 

Unsere ehemalige Zuchtstuten:

 

"Beloved"
v. Kostolany - Sandro

 

"Guendalina"
v. Red Patrick xx - Maestro

 

"Karena"
v. Freudenfest - Exclusiv

 

"Kalmar"
v. Exclusiv - Kostolany

 

"Kassuben"
v. Enrico Caruso - Ibikus*

 

"Klassic"
v. Freudenfest - Enrico Caruso

 

"Schwalbenfee"
v. Freudenfest - Enrico Caruso

 

"Schwalbenflair"
v. Exclusiv - Enrico Caruso

 

"Schwalbenspiel"
v. Exclusiv - Enrico Caruso

  Schwalbensage

"Schwalbensage"
v. Grand Corazón x Summertime

 

"Thirza"
v. Karon - Falke

 

"Vicenza"
v. Showmaster - Honeur

 

"Kaiserspiel"
v. Exclusiv - Summertime

 

"Tavolara"
v. Exclusiv - Karon

 

"Thirica"
v. Enrico Caruso - Karon

 

"Karalina"
v. Exclusiv - Enrico Caruso

 

"Karida"
v. Oliver Twist - Freudenfest

 

"Val d'Isere"
v. High Motion - Exclusiv

 

"Val de Vienne"
v. Exclusiv - Showmaster

 

"Vittoria"
v. Exclusiv - Showmaster

 
 

.